Initiativtagare

INITIATIVTAGARE

Tillsammans har vi mer än 25 års erfarenhet av media, och vi vet att säljbranschen är full av tävlingsinriktade människor, därför vill vi arrangera en branschträff under trevliga men tävlingsinriktade förhållanden.

Vi har inlett ett samarbete med Stockholm Triathlon där vi vill utmanar mediabranschen på en årligen återkommande tävling. Detta är en tävling för er som vill ha en liten tuffare utmaning än vad t ex Mediaruset erbjuder. Media Olympics kommer att ha en gemensam start under sträckan ”supersprinten”. Det innebär för de tävlande följande: 400m simning, 10km på cykel och 2,3km löpning. Målgången sker på slottsbacken i Stockholm.

Affärsidé är att bjuda in tidningsförlagen & mediabyråerna i de europeiska länderna till denna lagtävling.

Tidningarna/förlagen/mediabyråerna får även bjuda in deras kunder till eventet för att förstärka relationen till kunden via en rolig och utmanande gemensam aktivitet. På det här viset samlar vi mediafolk från länderna runt om i Europa och vi kan tävla, umgås och utbyta erfarenheter, skapa förståelse på de olika marknaderna, samt se hur trenderna och framtiden ser ut i branschen.

Prisutdelningen kommer att äga rum under en gemensam middag som arrangeras senare samma kväll.

KONTAKTA OSS


Patric
patric@mediaolympics.se
Dennis
dennis@mediaolympics.se